Jij, jezelf en het leven

Welke vraag je ook hebt, ik luister. Naast een luisterend oor, coach ik je naar inzicht en inspireer ik je met tips & tools voor meer rust en kwaliteit van leven. Voel je welkom!

Je mag vertellen over
Angsten
Agressie en boosheid
Eenzaamheid of heimwee
Eetstoornis
Geheimen
Geweld en bedreiging
Geaardheid
Identiteit
Onzekerheid
Pesten
Relaties
Rouw en verlies
Seksueel misbruik
Somberheid en depressie
Sterven en de dood
Tweede cultuur
Verslaving
Zelfbeschadiging
Zelfmoord
Ziekte, pijn en handicap
Zingeving en levensvragen

Ik ben coach, geen psycholoog of therapeut
Ik los geen problemen op, stel geen diagnoses vast, ben niet medisch geschoold, geef je geen advies en stel geen verslagen of attesten op. Coaching is aanvullend op/aan en nooit ter vervanging van medische of psychiatrische hulp. Blijf je arts of specialist raadplegen en blijf medicijnen trouw gebruiken, zolang een arts of specialist dat nodig vindt. 

Een plek waar jij jij mag zijn